Sprekende objecten

Niet eerder vertelde verhalen bij de collectie

Achter ieder voorwerp in het museum gaat een veelheid aan verhalen schuil. Ze zijn lang niet allemaal te zien of te horen. Vaak past de informatie niet bij het thema. Soms staan de verhalen niet op het netvlies en soms zijn de resultaten van nieuw onderzoek nog niet verwerkt. Medewerkers van dit museum geven bij een aantal voorwerpen een kijkje in de keuken, waarbij ongemakkelijke feiten en situaties niet uit de weg worden gegaan.

We zijn gewend om vanuit onszelf naar de wereld te kijken en die vanuit ons eigen referentiekader te beoordelen of te verklaren. En daarin speelt niet alleen het eigen perspectief, maar ook de huidige maatschappelijke norm mee. Door zes voorwerpen een andere stem te geven, laten we zien dat er niet één verhaal te vertellen is. De uitdaging is ook om hiervoor woorden te vinden die recht doen aan dit andere perspectief. Inmiddels vervangen we het woord ‘blank’ door ‘wit’ en gebruiken we het woord ‘heiden’ niet zonder meer. We leggen uit wat de achtergrond of het referentiekader van een woord, uitdrukking, idee of gebeurtenis is.