Tentoonstelling Ik geef om jou (2014-2015)

Naastenliefde door de eeuwen heen

In Museum Catharijneconvent in Utrecht was van 13 september 2014 tot en met 1 maart 2015 de tentoonstelling Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen te zien. Prachtige kunstwerken, boeiende gebruiksvoorwerpen en inspirerende en actuele verhalen geven inzicht in de naastenliefde van de Middeleeuwen tot nu. Tijdens Ik geef om jou! werkte het museum samen met meer dan dertig maatschappelijke partners om mensen te inspireren een actieve(re) houding aan te nemen ten opzichte van elkaar.

Van alle tijden
Naastenliefde is van alle tijden. Zij staat los van culturele of religieuze achtergrond en vormt de gemeenschappelijke deler van alle grote wereldreligies. In ons land is de charitatieve geschiedenis nauw verbonden met het christendom. De werken van barmhartigheid vormen eeuwenlang de belangrijkste leidraad in de zorg voor de medemens. Deze werken spelen dan ook een belangrijke rol in de tentoonstelling: van de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken tot aan de doden begraven.

Aangrijpende verhalen
Uniek aan Ik geef om jou! waren de persoonlijke verhalen van meer dan 40 ‘levende objecten’. Elke dag waren er meerdere ervaringsdeskundigen op de tentoonstelling aanwezig die hun verhalen met bezoekers wilden delen. Zoals bijvoorbeeld Ineke. De zorg voor haar echtgenoot vraagt zo veel dat het haar begint op te breken. Ze besluit haar baan als directeur op te zeggen. 'Mijn eigen armen moeten Willem helpen, niet die van een ander vond ik.' Naast mantelzorgers en maatjes vertelden ook voormalig daklozen, verslaafden en vluchtelingen hun aangrijpende verhaal.

De verbeelding van de naastenliefde
Naast de vele verhalen waren er talloze indrukwekkende voorwerpen die de bezoeker meenemen door de geschiedenis. Er waren prachtige schilderijen te zien van Pieter Breughel II, Lucas Cranach en Paulus Moreelse, maar ook kleding van een vondeling en een zestiende-eeuwse broodtafel.  Een bijzondere rol was weggelegd voor Caritas, de verbeelding van de naastenliefde als deugd. Dit abstracte begrip wordt sinds de vroege Middeleeuwen weergegeven als een vrouw vergezegd van een aantal attributen. Zo wordt ze vaak afgebeeld met kinderen, die de hulpbehoevendheid van de mens symboliseren.


Naastenliefde nu
Het museum werkte samen met meer dan 30 partners zoals Movisie, Mezzo, Cordaid, de Voedselbanken, het Nederlandse Rode Kruis, het Ronald McDonald Kinderfonds, het Skanfonds, KRO NCRV, en RTV Utrecht. Het Oranje Fonds was hoofdpartner. Naastenliefde in de moderne variant is waar het bij het Oranje Fonds om gaat. Het Fonds ondersteunt jaarlijks honderden  initiatieven waarbij vrijwilligers zich inzetten voor kwetsbare mensen. Zo vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij en ontstaan er waardevolle verbanden. Wie na een bezoek aan de tentoonstelling ook anderen wild helpen, kon terecht in het inspiratiehuisje. Hier presenteerden diverse maatschappelijke organisaties hun vrijwilligerswerkprojecten.

Mede mogelijk gemaakt door:
Oranje Fonds, Skanfonds, K.F. Hein Fonds, Mondriaan Fonds, BankGiro Loterij, KNR en Fonds Museum Catharijneconvent.

Met dank aan onze samenwerkingspartners:
Atelier Spat, Axion Continu, Bartholomeus Gasthuis, Cordaid, Exodus, Gilde Utrecht, Hartstichting, Hogeschool van Utrecht, Humanitas, Jeugdzorg Nederland, Kerk in actie, Leger des Heils, Mensenbieb, Mezzo, Movisie, Pleegzorg Nederland, Resto van Harte, Rode Kruis, Ronald Mc Donald Kinderfonds, Terre des Hommes, Tilburg University, de Tussenvoorziening, U-Centraal, UMC Utrecht, Vastenaktie, Vluchtelingenwerk Nederland, Voedselbank Nederland, de Vrolijkheid, Vrijwilligerscentrale Utrecht, VSO en Wehelpen.

En onze mediapartners:
KRO NCRV en RTV Utrecht

 

 

 

Alle rechten voorbehouden