Platenbijbel 'Sacred Art'

Over de platenbijbel die belangrijk was vroeger binnen het gezin.

Een prachtige grote bijbel, die, voor zover ik weet een cadeau was, destijds, van mijn oma aan mijn opa die predikant was. Mijn oma werkte aan het begin van de twintigste eeuw een jaar in Engeland. Mijn moeder erfde deze bijbel en in ons gezin werd deze vaak na kerkdiensten, of als moeder verhalen uit de bijbel voorlas, ter hand genomen. De platen zijn me zeer dierbaar en ik heb ze vaak voor de geest, als ik in de kerk zit en de schriftlezing hoor. Ook bij het luisteren, eertijds zingen in de oratoriumviering, zijn die beelden, speciaal bij de Mattheus Passion, er onlosmakelijk mee verbonden. Deze bijbel is nu al jaren een zeer dierbaar bezit van mij.

Bron: bijdrage tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht 31 maart - 7 oktober 2012

Alle rechten voorbehouden