NCVB – leerhuis voor/door vrouwen

Theelepel met "NCVB" (Nederlandse Christen Vrouwen Bond)

Het NCVB-lepeltje doet me denken aan mijn NCVB-jaren. Waardevolle vriendschappen en wijze lessen deelde ik daar met vrouwen die vijftigers waren en ik was pas dertig. Nu ben ik de vrouwenvereniging ontgroeid, maar ik denk met veel warmte terug aan die tijd. Thema’s als herverdelen van betaald/onbetaald werd zijn nog actueel.
Ivonne Meijer

Bron: bijdrage aan de tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht (2012)

Alle rechten voorbehouden