Een internaat op Java

Als negenjarige werd ik gedoopt om in het klooster-internaat te komen wonen. Ik was al vrij-katholiek. Tot mijn dertiende woonde ik in het 'klooster' plus school (R.K.) Buitenzorg-Indonesië (Java). Ik had een veilige – strenge – maar prettige tijd samen. Mijn Chinese vriendin en ik wilden óók non worden. We kregen bidprentjes bij het afscheid van het internaat met de bemoedigende tekst en opdracht: 'Bid elke dag een weesgegroetje, dan word je zeker Jezus’ bruid (non)… 1955.' Mijn vriendin in Hongkong: godvruchtig en single en ik: tweede huwelijk – twee zonen…

Bron: bijdrage aan de tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht (2012)

Alle rechten voorbehouden