Een internaat op Java

Missiezuster

De auteur woonde als kind op een kloosterschool in Indonesië.
Zij en haar vriendin wilden non worden.

2012 april, Utrecht
Als 9 jarige werd ik gedoopt om in het klooster-internaat te komen wonen. Ik was al vrij-katholiek. Tot mijn 13de woonde ik in het “klooster” plus school (R.K.). Buitenzorg-Indonesië (Java). Ik had een veilige – strenge – maar prettige tijd samen. Mijn Chinese vriendin en ik wilden óók non worden. We kregen bidprentjes bij het afscheid van het internaat, met de bemoedigende tekst en opdracht: Bid elke dag een weesgegroetje, dan word je zeker Jezus’ bruid. (NON)…1955. Mijn vriendin in Hongkong: godvruchtig en single en ik: 2e huwelijk – 2 zonen….
getekend A.I.F. Klijn.

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden