Toegewijde vrouwen

De auteurs, zelf officieren bij het Leger des Heils, vinden het inspirerend om te zien hoe vrouwen door de eeuwen heen het geloof in Christus handen en voeten hebben gegeven.

Majoor Bosshardt

7/4/2012
Inspirerend om te zien, te lezen en te horen hoe het geloof in Jezus Christus, de opgestane Heer, voortleeft door de eeuwen heen en handen en voeten krijgt in het leven van toegewijde vrouwen.
Goed om ‘majoor’ Alida Bosshardt ook hier te ontmoeten.
Theo en Tineke Wolterink
Officieren Leger des Heils

Bijdrage naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrouwen voor het Voetlicht'.

Alle rechten voorbehouden