Artefact

Model van leprozenbarak

Dit schaalmodel (schaal 1:10) van de barak in de leprozerie 'Gerardus Majella' in Paramaribo toonden de paters Redemptoristen tijdens een missietentoonstelling in 1925.

Leprozenbarak


Elke barak kende acht wooneenheden van 2 bij 2 meter. De diverse katholieke devotionalia in elke wooneenheid wijzen op de vroomheid van de leprozen. De Redemptoristen stichtten de Gerardus Majella kolonie in 1895. De missie en zending kenden vele vormen van caritas in de derde wereld. Na een tijd van eenzijdig 'zieltjes winnen' ontwikkelden vele missionarissen en zendelingen zich tot vakbekwame voorlopers van het echte ontwikkelingswerk. Een van die christelijke pioniers was Peerke Donders, een Tilburgse Redemptorist. Hij verzorgde de melaatsen in Paramaribo. Wellicht in een primitieve variant van deze barakken.

Zie ook: Portret van de Redemptorist Petrus Donders.

Alle rechten voorbehouden

Media