Geloof en gezag in crisis

Nog niet zo heel lang geleden bepaalde de kerk het leven van de gelovigen. Het was een tijd dat er gezorgd werd voor armen, weeskinderen en voor goed onderwijs. De invloed van de dominee of pastoor was groot. Deze vanzelfsprekendheid had zijn keerzijde.

Missieprentje met Jezuskind dat een Afrikaans kind doopt
Kunst Adelt (drukker), ca. 1930-1950
Museum Catharijneconvent, RMCC dp41Alle rechten voorbehouden

Een aantal gebeurtenissen in de laatste decennia heeft er voor gezorgd dat dit beeld is veranderd. Er worden vragen gesteld bij het gezag van deze mensen.

Conservator Lieke Wijnia wijst op de problematische, racistische teksten op missieprentjes en zendingsspaarbusjes. Ze vertelt ook over resultaten van belangrijk onderzoek dat is gedaan naar de pijnlijke ervaringen van kinderen in de gebieden waar missionarissen en zendelingen actief waren.

De kleding van kerkelijke gezagdragers is voor medewerker educatie Anite Haverkamp aanleiding om het te hebben over vormen van uitbuiting en misbruik binnen kloosters en kerken.

Luister naar de verhalen van Lieke Wijnia en Anite Haverkamp

Lieke Wijnia

Lieke Wijnia

Alle rechten voorbehouden
Anite Haverkamp

Anite Haverkamp

Alle rechten voorbehouden

 

Devotieprentje met Jezuskind als Goede Herder en een Afrikaans meisje
Jeanne Hebbelynck (ontwerp), 1937
Museum Catharijneconvent, RMCC dp39

Alle rechten voorbehouden